Тваринництво

На сьогоднішній день СТОВ «Воскобійники» утримує понад п’ять тис. голів молочної ВРХ, з яких майже половина голів – це дійне стадо, яке дає якісне молоко вищого ґатунку.. Тварини вказаної породи — найкращі за молочною продуктивністю серед інших порід України, адаптуються до різних кліматичних умов, вирізняються добрим розвитком морфологічних ознак виміні, тому найкраще пристосовані до технології машинного доїння.

Поголів’я худоби – телята, нетелі, корови – утримуються в новозбудованих та реконструйованих до сучасних вимог тваринницьких приміщеннях. Кожна група окремо.

Всі процеси виробництва – годування, доїння, прибирання – повністю механізовані. Завдяки цьому повністю відсутній ризик потрапляння до молока бактерій із зовнішнього середовища.

Годуємо їх переважно власними кормами, традиційні: сіно, солома, кукурудзяний силос, сінаж з багаторічних та однорічних трав, куди входять конюшина, люцерна, трава. Закуповуємо лише макуху або соняшниковий шрот (з умістом протеїну не менше ніж 39%). Маємо свій комбікормовий завод, до грубих кормів додаються: кукурудза, ячмінь, частково фуражна пшениця; мікро- та макроелементи: сіль, кальцій.

Усі корови, і навіть новонароджені телята, мають відповідні індивідуальні номери. За їх допомогою ведеться комп’ютерний облік кожної тварини: кількість надоїв, стан здоров’я, вік та інше.

У 2021 році СТОВ «Воскобійники» для контролю стану кожної окремої корови, з метою повноцінного використання її потенціалу запровадили систему контролю румінації за технологією SMARTBOW від провідної світової ветеринарної компанії Зоетіс. Завдяки цій технології ветеринарний лікар цілодобово в режимі реального часу отримує доступ до інформації по кожній окремій корові. Інтелектуальна вушна бирка SMARTBOW контролює румінацію і активність кожної корови і повідомляє про стан здоров'я та охоти для профілактики, виявлення і усунення проблем зі здоров'ям тварин, що в кінцевому підсумку призводить до поліпшення загальних показників ферми.