Племзавод

Основними складовими економічної ефективності ведення молочного скотарства є генетичний потенціал молочної продуктивності, повноцінність годівлі, інтенсивність вирощування молодняку і відтворення стада, використання прогресивних технологій, рівень ветеринарного захисту стад, енергонасиченості виробництва, застосування науково-обґрунтованої системи селекційно-племінної роботи зі стадом.

Відповідно до наказу Міністерства аграрної політики України та Української академії аграрних наук від 04 грудня 2009 року № 858/140 СТОВ «Воскобійники» є племінним заводом з розведенням великої рогатої худоби української чорно-рябої молочної породи.

Племінна робота з молочною худобою господарства спрямована на підвищення продуктивності та строку продуктивного довголіття тварин, стійкості до захворювань, пристосованості до технологічних умов та зменшення витрат кормів на одиницю виробленої продукції.

Українська чорно-ряба молочна порода апробована як нове селекційне досягнення в 1995 році і затверджена наказом Міністра сільського господарства і продовольства України від 26 квітня 1996 року № 127.

Внаслідок схрещення вітчизняної чорно-рябої, симентальської порід з голштинськими бугаями сформовано три внутріпородні типи нової породи, які відрізняються материнською основою, часткою спадковості поліпшуючої породи і залежно від цього різним проявам селекційних ознак: центрально-східний, західний та поліський.

Найбільш крупний і високопродуктивний масив становить центрально-східний внутріпородний тип, створений на основі симентальської та голландської худоби з використанням, насамперед, чистопорідних бугаїв-плідників голштинської породи.

Тваринам цієї породи притаманна міцна, щільна конструкція, гармонійність будови тіла, чорно-ряба масть з перевагою чорних або білих плям. Вим’я ванно-подібної чи чашоподібної форми з великим запасом, щільно прикріплене і пропорційно розвинене. Голова чітко окреслена, продовгувата часто з білою проточиною. Шия довга, з тонкою складчастою шкірою. Лопатки косо і щільно прилягають до тулуба, холка гостра, спина рівна і пряма, іноді з випинаючими остистими відростками, що не є вадою, поперек широкий і рівний. Зад широкий, довгий, з незначним нахилом від маслаків до сідничних горбів, добре обмускулений. Кінцівки міцні, скакальні суглоби добре розвинені. Характерним є добре розвинена середня частина тулуба, виражений молочний трикутник. Ребра широко і косо поставлені, груди глибокі, середньої ширини.

продуктивність становить 6,0-8,0 тис. кг. молока на рік, з жирністю 3,65-3,98%. У породі є чимало тварин з надоєм 10,0 тис. кг. молока.

Племінний молодняк користується великим попитом як в Полтавській області, так і за її межами.

Забезпечення добових приростів 730-750 г в циклі від народження до 14-15 місяців дозволяє мати теличок парувального віку вагою 380-400 кг.

Система вирощування ремонтного молодняка передбачає:

  1. Відповідність росту і розвитку молодняка згідно стандарту по породах;
  2. Збереження телят в період вирощування молодняка на рівні 97-98%;
  3. Нормативне використання всіх видів кормів згідно раціону вирощування;
  4. Інтенсивна підготовка нетелів до отелення;
  5. Введення корів-первісток в основне стадо у віці 24-25 місяців;
  6. Формування груп первісток та їх інтенсивне роздоювання;
  7. Тривалість продуктивного використання тварин 6-7 років.